Praksisveilederen i skolen

Rolf K. Baltzersen

(Versjon 1.1 - januar 2014)

Boken dekker sentrale områder som en praksisveileder bør vite noe om for å kunne drive god veiledning av lærerstudenter.

book-cover

Book Description

Denne e-boken dekker sentrale områder innenfor veiledning som en praksisveileder (praksislærer) bør vite noe om. Boken gir deg både en innføring i ulike teorier om veiledning og andre relevante praktiske redskaper du kan bruke nå du veileder lærerstudenter.

Om redaktøren

Rolf K. Baltzersen  er redaktør for denne boken og har skrevet mesteparten av teksten. Han jobber som førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Han har lang erfaring med veiledning av studenter i lærerutdanningen.