="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">

About The Book

Denne e-boken dekker sentrale områder innenfor veiledning som en praksisveileder (praksislærer) bør vite noe om. Boken gir deg både en innføring i ulike teorier om veiledning og andre relevante praktiske redskaper du kan bruke nå du veileder lærerstudenter.